Vårt arbeid

SOMTO er en liten minnestiftelse som jobber på grasrota for å sikre utdanning og trygge levevilkår for underpriviligerte barn i Afrika. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd. SOMTO ble formelt startet i 2016, men Karoline startet opp arbeidet allerede i 2012. Siden den gang har stiftelsen vært involvert i flere prosjekter, både faste prosjekter tilknyttet Childrock School i Mukuruslummen i Nairobi i Kenya, samt ad hoc-prosjekter.

Eksempler på utførte SOMTO-prosjekter:

  • Rent-vann-/strøm-prosjekt: Midlene SOMTO fikk inn sikret strøm i alle relevante rom på Childrock School i Mukuruslummen.
  • Støtte til brannofre: Midlene SOMTO fikk inn sikret gjenoppbygging av mange av de 400 boenheter i Mukuruslummen som brant ned tidligere i år (2021). 
  • Kjøp av læremidler som for eksempel pulter, skolebøker m.m. til elever ved Childrock School i Mukuruslummen i Nairobi, Kenya. Alle lovpålagte krav til skolen er gjennom dette møtt.

SOMTO er engasjert i følgende pågående prosjekter:

SOMTO sitt arbeid i Kenya:

  • «Eye-care»-prosjektet i Nairobi: Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge øyehelse til hele befolkningen i Mukuru. Målet er å forebygge at barn som står i fare for å miste synet ikke gjør det. SOMTO skal gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med ledere i Mukuruslummen, lokale helsemyndigheter, Blindeforbundet i Afrika m.m. Den første fasen av prosjektet vil bli iverksatt 1. og 2. juli 2021. 
  • Støtte til flomofre: Det pågående flomprosjektet skal sikre gjenoppbygging av infrastruktur ved Childrock School i Mukuruslummen. Midlene SOMTO får inn går til å rense drikkevannstanken på skolen, bygge opp en liten mur langs eiendommen for å hindre vanninntrengning ved senere oversvømmelser, kjøp av oppbevaringsskap eller hyller til oppbevaring av skolemateriell, samt kjøp av madrasser og sengetøy til foreldreløse elever. 

SOMTO sine aktiviteter i Etiopia:

  • Bistand til foreldreløse
  • Bistand til enker og andre nødlidende 
  • Bidrar til utdannelse og opplæring av arbeidsledige ungdom (arbeidstrening)

SOMTO sitt engasjement i Malawi:

  • Involvert i skoleprosjekt med fokus på bærekraft/hvordan være selvdrevet: Prosjektet utføres av UNICEF, men SOMTO er involvert i dette. Dette prosjektet er direkte basert på det Karoline Aadland jobbet med.

Kontakt oss

Addresse

Sælenveien 91, 5143 Bergen

E-post

post@somto.no

Ring oss

906 20 255