Om SOMTO

SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse, er en liten, men effektiv stiftelse som har
til formål å sikre utdanning og trygge levevilkår for de mest trengende barn i Afrika.
Ordet “SOMTO” kommer av det swahilske ordet “somesha mtoto”, som på norsk
betyr “utdann et barn”.
Midlene SOMTO har samlet inn sikret i utgangspunktet drift av barneskolen Childrock
School. Skolen har 165 elever og tilbyr grunnskoleutdanning for barn som lever i
Mukuruslummen i Nairobi i Kenya. Elevene får gratis mat på skolen.
Midler fra et fond i USA og en større donasjon fra en norsk giver har gitt oss
muligheten til å utvide aktivitetene betydelig de seneste år. Flere SOMTO-venner har
også inngått sponsoravtaler som sikrer jenter som har fullført grunnskolen i Kenya 4
års undervisning på High-SchoolsSponsor avtale sikrer disse en trygg og sikker
utdannelse og gir elevene en sikker mulighet for jobb etter endt utdannelse.
I dag er SOMTO engasjert i prosjekter i flere land i Afrika. Vi planlegger, finansierer
og gjennomfører prosjekter i Kenya, Etiopia og Malawi.

Bakgrunnen for SOMTO

SOMTO ble opprettet av Karoline Aadland i 2016, men arbeidet hennes i Kenya
startet allerede i 2012.
Karoline omkom i Boeing Max8 flyet som styrtet i Etiopia 10.mars 2019, alle 157 om
bord ble drept. Etter familiens og styrets ønske, ble SOMTO videreført som en
minnestiftelse for å fortsette arbeidet Karoline startet i tråd med hennes ønsker og
grunnholdninger. Vi har vært i stand til å utvide aktivitetene våre betydelig etter
Karolines bortgang.
Formålet er å hjelpe flest mulig av de mest trengende barn på en måte som Karoline
ville ønsket.

For mer informasjon, se vår facebook-side.

Karoline Aadland minnestiftelse

SOMTO ble opprettet av Karoline Aadland, som var ombord i flyet som styrtet i
Etiopia 10.mars 2019. Etter familiens ønske, blir SOMTO videreført som en
minnestiftelse for å fortsette arbeidet til Karoline

TA KONTAKT MED OSS

Vi har rundt to ukers responstid på mail. Trenger du kontakt med oss fort, anbefaler vi at du ringer direkte til Knut Aadland.

STYRET

Knut Aadland

Arbeidende styreformann og prosjektleder
for ad-hoc prosjekter
Telefon: +47 906 20 255

Elise Kristine Løve Nielsen

Daglig leder og styremedlem
E-post: post@somto.no
Telefon: +47 993 88 499

Erik Wold

Styremedlem
E-post: post@somto.no
Telefon: +47 909 54 307

Jostein Brattaule

Styremedlem
E-post: jos.bratt@gmail.com
Telefon: +47 408 70 239