Om SOMTO

SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse, er en liten stiftelse som har som formål å sikre utdanning og trygge levevilkår for underpriviligerte barn i Afrika.

Ordet “SOMTO” kommer av det swahilske ordet “somesha mtoto”, som på norsk betyr “utdann et barn”.

I utgangspunktet har midlene SOMTO har fått inn sikret drift av barneskolen Childrock School som tilbyr gratis mat og grunnskoleutdanning for barn som lever i Mukuruslummen i Nairobi i Kenya. Midlene har også gjort det mulig å sende barn som har fullført Childrock School videre til våre samarbeids-High Schools der de kan leve og lære i trygge omgivelser. I dag er SOMTO engasjert i prosjekter i flere land i Afrika, blant annet i Kenya, Etiopia og Malawi. Midlene vi får inn går blant annet til å dekke kost og losji for syv barn som bor på Childrock School i Mukuruslummen i Nairobi i Kenya. 

Hvorfor ble SOMTO opprettet?

SOMTO ble opprettet av Karoline Aadland, som var ombord i flyet som styrtet i Etiopia 10.mars 2019. Etter familiens ønske, blir SOMTO videreført som en minnestiftelse for å fortsette det viktige arbeidet som Karoline startet på. Målet er å hjelpe flest mulig underpriviligerte barn, på en måte som Karoline ville ønsket.

For mer informasjon, se vår facebook-side.

Karoline Aadland minnestiftelse

SOMTO ble opprettet av Karoline Aadland, som var ombord i flyet som styrtet i
Etiopia 10.mars 2019. Etter familiens ønske, blir SOMTO videreført som en
minnestiftelse for å fortsette arbeidet til Karoline

TA KONTAKT MED OSS

Vi har rundt to ukers responstid på mail. Trenger du kontakt med oss fort, anbefaler vi at du ringer direkte til Knut Aadland.

STYRET

Knut Aadland

Arbeidende styreformann og prosjektleder
for ad-hoc prosjekter
Telefon: +47 906 20 255

Elise Kristine Løve Nielsen

Daglig leder og styremedlem
E-post: post@somto.no
Telefon: +47 993 88 499

Erik Wold

Styremedlem
E-post: post@somto.no
Telefon: +47 909 54 307

Jostein Brattaule

Styremedlem
E-post: jos.bratt@gmail.com
Telefon: +47 408 70 239