Nyhetsbrev fra SOMTO – januar 2022

Kjære SOMTO-venner

I januar har mye av fokus vært rettet mot drikkevannsprosjektet i Kisii vest i Kenya.

Dette prosjektet er det nest største stiftelsen har hatt ansvar for. Vi har derfor brukt mye ressurser på planlegging og oppstart av prosjektet.

Tidlig i januar foregikk sluttforhandlinger og kvalifisering av de inngitte tilbud. Det er klart at slike aktiviteter ikke er enkle når prosjekteier befinner seg i Norge, mens lokasjon og kulturen befinner seg tusener av kilometer borte. Vi er derfor glad for den bistand vi har fått i Kenya særlig fra vår lokale representant Emily og fra John Zata, Karolines ektemann.

Vi i inngikk 4. januar en intensjonsavtale med den valgte leverandør, for å sikre at myndighetstillatelser kunne innhentes lokalt. Kisii er by med sirka 100 000 innbyggere. Stedet prosjektet gjennomføres er i utkanten av byen i et område som er organisert som en landsby Styreleden besøkte området i 4 dager i slutten av måneden. Tiden ble benyttet til møter med folkevalgte og fagansvarlige på fylkes- og lokalt nivå.

Slike møter er nyttige for å skape nødvendig tillit mellom stiftelsen og lokale ressurspersoner. Likedan besøkte vi familien Birudu som jo er den direkteårsak til prosjektet. Vi hadde også møter med leverandøren som forsikret oss om at alt var i henhold til avtalen som vi inngikk 14. januar.

Det har ikke vært gjennomført et prosjekt i Kisii basert på ekstern finansiering. Prosjektet tiltrakk seg også av den grunn betydelig interesse. Det var avtalt et oppstartsmøte 28. januar kl. 09.00. Da Emily, John og Knut var på plass på dette tidspunkt var vi alene. Intet av det som var planlagt var på plass, derunder store telt og stoler til 200 ventede gjester! Dessuten var heller ikke boreutstyret som skulle benyttes på plass. Med noen timers forsinkelse kom imidlertid alt på plass. Taler ble holdt, brus og snacks konsumert og boringen var i gang.

Prosjektet har en tøff leveringsplan. Ferdigstillelse er satt til 15. mars. Knut må da være på plass og formeldt overgi anlegget til fylket som derfra skal overta ansvaret derunder følge opp anlegget i garantiperioden Tilgang til drikkevann er et knapphetsgode i hele Øst-Afrika. Stadige tørkeperioder hindrer dyrking av jorden for å få frem nødvendige matvarer til befolkingen

Vi i SOMTO ønsker fortsatt å ha fokus på dette livsviktige forholdet. Derfor har vi sett muligheter for å fortsatt støtte Living school-prosjektet i Malawi. Vi har i den sammenheng inngått en partnerskapsavtale med UNICEF om videreutvikling av dette prosjektet. Karoline var selv aktiv i dette prosjektet som intern hos UNICEF. Vi har også etablert kontakt med dagens interns Erling og Andreas.  De kommer også fra NHH-aid-miljøet. Vi ser frem til å samarbeide med de og UNICEF om dette prosjektet.