Nytt SOMTO-prosjekt skal redde synet til svaksynte barn

I Norge ble det stor oppstandelse da Regjeringen fjernet støtten til at norske barnefamilier kunne kjøpe briller til barna sine. Og det med god grunn. Men, mange andre land i verden står barn i fare for å miste synet helt fordi sykdommer ikke blir oppdaget tidlig nok.

SOMTO har derfor tatt initiativ til et øyehelseprosjekt i slumområdene i Nairobi, Kenya, i samarbeid med blant annet Blindeforbundet og lokale myndigheter. Prosjektet skal kartlegge øyehelsen til hele befolkningen i den fattige bydelen Muruku i Nairobi. Målet er å forebygge at alle barn som står i fare for å miste synet sitt ikke gjør det. Kan man fange opp øyesykdommer tidlig, er det større sjanse for at man klarer å redde synet til disse barna. Prosjektet starter i juli i 2021 og skal gjennomføres av et lokalt team sammensatt av fagpersonell i Kenya. Blindeforbundet i Kenya deltar i prosjektet sammen med lokale og sentrale helsemyndigheter. Vi vil spesielt takke Blindeforbundet som stiller med utstyr nødvendig for at prosjektet kan gjennomføres. 

Vi håper prosjektet blir vellykket slik at vi kan videreutvikle tilbudet til andre steder i Kenya. Hvis du ønsker å bidra til prosjektets suksess kan du trykke her for å donere noen kroner til prosjektets gjennomføring.