I Kenya er skoleuniformer påbudt!

I Norge er skoleuniform noe fremmed som vi gjerne forbinder med pripne engelske kostskoler. Men, rundt i verden er skoleuniform en helt hverdagslig del av det å gå på skolen. I Kenya, et av de landene hvor SOMTO driver skole for fattige barn, er det ikke bare vanlig – det er påbudt!

Årsaken er at myndighetene vil ha kontroll på hvilken skole barna sogner til. Alle skoler har derfor hver sin unike skoleuniform med hver sin logo. Slik vil de ha kontroll på barna om de skulle gå seg bort eller være involvert i en ulykke. I Norge lever de fleste barn i en trygg verden, men i Kenya er skoleveien lang og langt i fra like trafikksikker. 

SOMTO driver en skole i en av de fattige bydelene i Nairobi i Kenya. Mange av barna som går på skolen har ikke råd til skoleuniform. Vi har derfor opprettet en støtteordning hvor du kan bidra til at også barna med dårligst råd kan dra på skolen. For bare 169 kr i måneden bidrar du til at et barn i Nairobi-slummen får en bedre skolehverdag med komplett skoleuniform!